?Nasz Głos? to bezpłatny Biuletyn Polskiego Stronnictwa Ludowego w naszym województwie.  Gazeta kolportowana na terenie całego województwa, do czego zachęca jej liczny nakład - 100 tysięcy egzemplarzy. Nasz Głos dostępny jest w wielu miejscach, m.in. w sklepach oraz innych miejscach użyteczności publicznej, w siedzibach powiatowych i gminnych struktur PSL. Z powodzeniem rozdawany jest na wielu imprezach plenerowych. Gazetę można otrzymać także zgłaszając się do naszej siedziby wojewódzkiej w Lublinie przy ul. Karłowicza 4.

Serdecznie zachęcamy do lektury oraz współtworzenia Biuletynu ?Nasz Głos?.

Nasz Głos dostępny  do pobrania.

Nr 3    

Nr 2   

Nr 1   

Dodatkowe informacje