Zbójecka ordynacja wypacza demokrację w Polsce

PiS niszczy ordynację samorządową, tak aby zapewnić sobie zwycięstwo. W wygranej PiS-owi ma pomóc 10 zmian, które wypaczą wynik wyborów na korzyść partii rządzącej.

1. Podniesienie progu wyborczego do 20 proc.
Wprowadzenie 3-mandatowych okręgów wyborczych w wyborach do sejmików wojewódzkich (max 7 mandatowych, obecnie to okręgi nawet 15-mandatowe), podnosi sztucznie próg wyborczy do poziomu 20 proc. Takie minimalne poparcie musi zyskać lista w okręgu aby wywalczyć jeden mandat. Dla porównania przy okręgach 15-mandatowych dawało to nawet 4 mandaty. Narusza to w sposób bezpośredni zasadę proporcjonalności. Listy które zdobędą niższe poparcie np.10 proc. nie wezmą udziału w podziale mandatów. Przy okręgach 15-mandatwowych, takie poparcie dawało minimum jednego radnego.2. Przejęcie Państwowej Komisji Wyborczej

Zbójecka ordynacja wyborcza przewiduje wygaszenie kadencji obecnych sędziów PKW. Nowych wybierze Sejm czyli PiS – 7, jednego Trybunał Konstytucji czyli PiS i jednego Naczelny Sąd Administracyjny – organ jeszcze niezależny. Czyli na 9 członów PKW, 8 będzie pochodziło z nadania PiS-u. Takie upolitycznienie składu PKW mieliśmy ostatnio w 1947 roku, gdy doszło do największego fałszerstwa wyborczego w historii Polski.


3. Zawłaszczanie Krajowego Biura Wyborczego

PiS chce usunąć obecnego szefa Krajowego Biura Wyborczego, a nowego wybrać spośród kandydatów zgłoszonych przez prezydenta, Sejm i Senat, czyli spośród kandydatów PiS. Zatem jego szefem zostanie kandydat PiS.
 
4. PiS-owscy komisarze polityczni

Ustawa wygasza kadencję dotychczasowych komisarzy wyborczych i powołanie nowych dla każdego województwa i powiatu. Obecnie byli to doświadczeni sędziowie, ale PiS to zmienia. Teraz komisarzami politycznymi będą mogli zostać 24 letni magistrowie prawa.

5. Utworzenie nowych okręgów wyborczych

To PiS-owscy urzędnicy podzielą województwa, powiaty i gminy na okręgi wyborcze według własnego uznania. Dopasują je wielkością i granicami do potrzeb PiS. Zrobią to bezpośrednio przed zarządzeniem wyborów.
 
6. Eliminacja najgroźniejszych konkurentów

PiS zabrania  kandydatom na wójta, burmistrza i prezydenta miasta kandydowania do rady powiatu i województwa. 


7. To przynależność partyjna, a nie dokonania kandydatów, ma się liczyć

Zbójecka ordynacja likwiduje jednomandatowe okręgi wyborcze w małych gminach i wprowadza okręgi, gdzie wybiera się wielu radnych. To uniemożliwia start lokalnych liderów i społeczników z własnych komitetów i promuje duże partie.   


8. Dwie komisje wyborcze

Wprowadzenie specjalnej komisji do liczenia głosów, to próba rozmycia odpowiedzialności za przebieg wyborów. W myśl zasady nie ważne kto głosuje, ale kto liczy głosy.


9. Likwidacja głosowania korespondencyjnego

To pozbawienie części osób możliwości udziału w wyborach.


10. Dwukadencyjność

To odebranie wójtom, burmistrzom i prezydentom, przysługującemu im w konstytucji biernego prawa wyborczego. Takie ograniczenie konstytucja przewiduje jedynie dla Prezydenta Polski. W ten sposób PiS planuje pozbywać się dobrych samorządowców. Odbiera też im niezależność, bo jeśli chcą dalej działać w polityce muszą zostać posłuszni partii, która ich wystawiła, żeby w przyszłość znaleźć się np. na listach do Sejmu czy sejmiku. 

 

 

Dodatkowe informacje