VI krajowy Zjazd Delegatów Fotrum Młodych Ludowców


25 lutego odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Forum Młodych Ludowców. W uroczystości udział wzięła także lubelska delegacja FML. W Zarządzie Krajowym FML z ramienia naszej organizacji zasiadają Paulina Zając z  FML powiatu lubelskiego oraz Jerzy Kazula z kraśnickiej organizacji. Członkiem Krajowego Sądu Koleżeńskiego został Damian Łysiak z organizacji powiatu ryckiego.  Prezesem Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców został Miłosz Motyka, który wyraźnie zaznaczył, że  będzie zmierzał do tego, aby PSL nie był kojarzony tylko ze wsią. Ludowy już nie znaczy wiejski, tylko powszechny ? mówił po wyborze.

 

Nowy prezes FML podkreślił, że problemem PSL jest dziś niskie poparcie wśród młodych ludzi. ? Będziemy chcieli zaprezentować odświeżony wizerunek i pokazać, że mamy propozycje także dla młodych. Dlatego na zjeździe przyjmujemy nowy program, poprzez który chcemy zwiększyć aktywność młodych w radach gmin, powiatów i województw oraz zachować dla nich bezpłatne studia ? mówił Motyka.

Obecny na zjeździe Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL podkreślał wkład FML we współtworzeniu PSL. ? Pamiętam jak 17 lat temu razem wiceprezesem Dariuszem Klimczakiem współtworzyliśmy struktury Forum. Dzisiaj w FML wykuwają się nasi następcy, czujemy ich oddech na plecach i to bardzo dobrze. PSL jest partią, która stawia na młodość, ale pamięta o swojej tradycji i historii.

Wiceprezes PSL Dariusz Klimczak podkreślił, że część młodzieżowa każdego ugrupowania politycznego jest niezwykle ważna. ? Silna młodzieżówka świadczy o rozwoju partii. Zdobywane doświadczenia w tej strukturze są niezwykle cenne. Pracujemy z naszą młodzieżą i staramy się, żeby w składzie Forum Młodych Ludowców były osoby, które reprezentują różne uczelnie, różne kierunki, różne zawody. Bardzo cenimy tych, którzy na własny rachunek rozwijają działalność gospodarczą ? mówił Klimczak, który sam był w przeszłości prezesem FML.

Miłosz Motyka ukończył ochronę środowiska na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugo Kołłątaja w Krakowie. Do tej pory pełnił funkcję szefa Forum Młodych Ludowców w Małopolsce. Zastąpił na stanowisku Tomasza Pilawkę, którego kadencja dobiegła końca. Przed Zjazdem przedstawiciele FML, wraz z kierownictwem PSL złożyli kwiaty pod pomnikiem W. Witosa.

Dodatkowe informacje