Nagroda im. Edwarda Wojtasa dla Zespołu Redakcyjnego "Słownika Biograficznego Żołnierzy Batalionów Chłopskich"


Nagrodę imienia Edwarda Wojtasa ustanowił Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie uchwałą z dnia 2 września 2016 r. Jednocześnie określono skład Kapituły przyznającej niniejszą nagrodę, którą stanowi Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie. Nagroda przyznawana będzie raz w roku, a intencją jej ustanowienia przez władze wojewódzkie Polskiego Stronnictwa Ludowego, była wola szczególnego uczczenia pamięci o Edwardzie Wojtasie, wybitnym i zasłużonym dla Lubelszczyzny polityku, samorządowcu, pośle na Sejm RP VI kadencji, marszałku województwa lubelskiego w latach 2002-2003, 2005-2006, Prezesie Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie w latach 2006 - 2010, społeczniku, człowieku o wielkim i gorącym sercu. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia i działania o charakterze kulturalnym, historycznym, naukowym, charytatywnym, samorządowym, gospodarczym, społecznym i politycznym oraz na gruncie innych dziedzin życia publicznego.

Galeria zdjęć z uroczystości

Inaugurując wręczenie nagrody im. Edwarda Wojtasa Kapituła uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie z dnia 5 stycznia 2017 r. postanowiła uhonorować twórców pomnika pamięci Żołnierzy Batalionów Chłopskich trwalszego niż spiż, a mianowicie sześciotomowego dzieła zawierającego blisko 30 tysięcy biografii żołnierzy Zapomnianej Armii ? Batalionów Chłopskich. Warto w tym miejscu dodać, że w przygotowaniu jest już VII tom. W 2017 r. nagrodą im. Edwarda Wojtasa został uhonorowany Zespół Redakcyjny ?Słownika Biograficznego Żołnierzy Batalionów Chłopskich? w skład, którego wchodzą:

  • Artur Borzęcki
  • Lucjan Cimek
  • Marek Ciotucha
  • mjr Jan Kowalski
  • śp. Jan Rarot ? wyróżnienie odbierze syn  Kolega Andrzej Rarot
  • ppłk Marian Wojtas

Dodatkowe informacje