Uchwała RN PSL w sprawie tendencji centralistycznych nowego rządu

Rada Naczelna PSL opowiada się za pozostaniem ważnych instytucji regionalnych w samorządach wojewódzkich. PiS zamierza podporządkować je administracji centralnej uważając,  że tylko władza centralna posiada kompetencje w zakresie nadzoru nad tymi jednostkami. PSL konsekwentnie opowiada się za decentralizacją i zwiększeniem roli samorządów terytorialnych.

Dodatkowe informacje